!با علل گریز- پناهندگی مبارزه کنیم نه ضد پناهندگان
!ضد جنگ – ضد فقر- محرومیت و آوارگی بر عیله قلعه سازی از اروپا، مبارزه کنیم

در هفته های اخیر یک بار دیگر قابق پناهجویان در نزدیکی جزیزه امپ دوزا -ایتالیا. واژگون شد ، اینکه این بار رسانه ها درباره ان گزارش می دهند، استثنا است و نه گزیته مستمر
.ما به طور مدام شاهد آن هستیم که انسانها در حین تلاش و فرار از جنگ ،فقر و گرسنگی در نزدیکی سواحل اروپا جان خود را از دست می دهند
!اتحادیه اروپا به جای کمک مؤثر به پناهجویان -نجات جان نیازمندان – ارتش مرزی اروپا (فرونتکس) را تقویت مالی و تجهیزاتی می کند
.استثمار در جهان (نیم کره جنونی) گسترش یافته و سوداگران همواره از بروز جنگها بهره می برند ،دراین حین ماشین دولتی (اخراج) در نهایت سرعت عمل می کند

!ما برآشفته ایم! ما خشمگینیم

.ما برآشفته ایم و خمشگینیم! زیرا به انسانهایِ مجبور به گریز، ازهرگونه امداد امتناع می شود
.ما برآشفته ایم و خشمگینیم! زیرا پناهجویان در غیر انسانی ترین شرایط به سر می برند و همزمان با این شرایط سخت، پناهجویان در معرض سرکویهای شدید دولتی نیز قرار گرفته اند
ما برآشفته ایم و خشمگینمیم! زیراکه راسیسم موجود در اعمال دولتی و تبغیضات و مجرم سازی علیه پناهجویان پایان نمی گیرد

!ما خواستار: توقف هرگونه اخراج چه از شهر آخن یا حوزه شهری آخن و هر شهر دیگری هستیم
ماخواستار: امکان سُکنی دادن غیر متمرکز پناهجویان -مّسکن به طور ازاد و برچیدن کمپ های پناهجویی و لغو اجبارات
!اقامتی در یک محل هستیم
!ما خواستار : لغو ممنوعیت کار برای پناهجویان نیازمند کار هستیم
!موقعیت شغلی برای همه
!حقوق یکسان برای همه
!نه به تبغیض و مجرم سازی
!حق ماندن برای همه
!با علل گریز بجنگیم نه ضد پناهجویان
!در سراسر جهان :ضد جنگ -ضد فقرو آوارگی و ضد قلعه سازی اروپا

!به تظاهرات بپیوندید

شنبه 2 نوامبر ساعت 16 در الیسن برونن(مرکز شهر ) آخن -آلمان

گردهمایی فیس بوکی